The Role of Reactive Oxygen Species and Carbonate Radical in Oxcarbazepine Degradation via UV, UV/H2O2: Kinetics, Mechanisms and Toxicity Evaluation

Tongcai Liu, Kai Yin, Chengbin Liu, Jinming Luo, John C. Crittenden, Weiqiu Zhang, Shenglian Luo, Qunying He, Yongxiu Deng, Hui Liu, Danyu Zhang, “The Role of Reactive Oxygen Species and Carbonate Radical in Oxcarbazepine Degradation via UV, UV/H2O2: Kinetics, Mechanisms and Toxicity Evaluation,” 2018, Water Research, 147, 204-213, DOI:  10.1016/j.watres.2018.10.007.

For More Information Contact

Brent Verrill, Communications Manager, BBISS